Xilazina

Xilazina

Descripción: Sedante, Miorrelajante, Analgésico, Anestésico.
Presentación: Frasco por 20 ml.
Fórmula: Xilacina 2%
Adminsitrción: Vía parenteral por inyección intramuscular o endovenosa.

Laboratorio Aton

Compartir: